Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας «Working with Nature”, αναπτύσσουμε projects, πάνω σε εξατομικευμένα προβλήματα, προσφέροντας εστιασμένες Λύσεις. Ένα από αυτά, είναι το project εξασφάλισης Υγείας εδάφους & φυτών, σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, στην Κρήτη, μέσω του προϊόντος Soil-Set, τεχνολογίας Alltech Crop Science. Πως λειτουργεί το Soil-Set; Το Soil-Set, βασιζόμενο σε επιλεγμένους βακτηριακούς μεταβολίτες και ενζυμικά συστατικά,… Συνεχίστε να διαβάζετε το Working with Nature: Υγεία εδάφους & φυτών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες – Κρήτη

Η αειφορία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής που χαράζουμε. Μέσω των προτάσεών μας σχετικά με την ορθολογική θρέψη των καλλιεργειών, δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, στο θέμα της διαχείριση των καλλιεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη, όλους τους παράγοντες, κάτω από τους οποίους αναπτύσσεται μία καλλιέργεια, η ορθή γνώση των εδαφολογικών συνθηκών, καθίσταται μία από… Συνεχίστε να διαβάζετε το Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών και αειφορία!

Τι είναι; Πρόκειται για το σύνολο των  υδατοδιαλυτών αλάτων που συσσωρεύονται στα επιφανειακά αλλά και βαθύτερα  στρώματα του εδάφους. Τα άλατα αυτά είναι κυρίως ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, βορικά, θειικά, χλωριούχα και νιτρικά του Ca, Mg, Na, Κ και ΝΗ4  χωρίς η σχετική αναλογία τους στο εδαφοδιάλυμα να είναι σημαντική από πλευράς  αλατότητας.   Προέλευση: τα άλατα αυτά προέρχονται από τα πετρώματα και τα ορυκτά… Συνεχίστε να διαβάζετε το Εδαφική αλατότητα, θεωρία & λύσεις

Τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα (humic & fulvic acids), διαδραματίζουν έναν σπουδαίο και ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών. Καλλιέργειες οι οποίες αναπτύσσονται σε εδάφη τα οποία περιέχουν επαρκή ποσότητα Χουμικών (HΑs) και Φουλβικών πρόσθετων (FAs), έχουν αυξημένη αντοχή στο αβιοτικό stress, είναι πιο εύρωστες και… Συνεχίστε να διαβάζετε το Χουμικά – Φουλβικά Οξέα

ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Από τη σκοπιά της γονιμότητας η εδαφική μικροβιολογία έχει, κυρίως, ενδιαφέρον σε έναν μικρό όγκο εδάφους, τη ριζόσφαιρα: πρόκειται για τον όγκο εδάφους που περιβάλλει τις ρίζες σε απόσταση λίγων χιλιοστών (5mm ή περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις)  και επηρεάζεται από αυτές. Το υπόλοιπο έδαφος, αυτό που δεν φιλοξενεί ρίζες, μπορεί να… Συνεχίστε να διαβάζετε το Μικροβιολογία εδάφους